Schoolondersteuningsprofielen (SOP’s)

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Daarin beschrijft de school hoe ze de ondersteuning aan leerlingen invult. Oftewel: welke basisondersteuning en extra ondersteuning de school biedt.

Meppel

Stad & Esch Lyceum SOP 2022-2023
Stad & Esch Diever SOP 2022-2023
Stad & Esch Beroepencollege SOP 2022-2023
Stad & Esch Praktijkschool SOP 2022-2023
Stad & Esch Eigen weg SOP 2022-2023
Dingstede SOP 2022-2023
Greijdanus SOP 2022-2023
Terra SOP 2022-2023
Mackayschool SOP 2022-2023

Hoogeveen

Roelof van Echten College SOP 2022-2023
Wolfsbos De Meander SOP 2023-2024
Wolfsbos Groene Driehoek SOP 2023-2024
Wolfsbos Harm Smeenge SOP 2023-2024
Renn4 De Windroos SOP 2022-2023
Renn4 De Atlas SOP 2022-2023

Steenwijk

Tromp Meesters
Tromp Meesters Praktijkschool SOP 2022-2023
VMBO PLUS SOP 2022-2023
PRO PLUS  

Eekeringe SOP 2022-2023

De samenvattingen voor ouders staan op de website van het ouder- en jeugdsteunpunt.