Ons team

SWV VO 22.03 heeft een klein stafteam. Dit bestaat uit:
 

  • Erik van de Waeter, directeur SWV VO 22.03
  • Jacora Hüsken, pedagoog van de Commissie van Arrangeren en Toewijzing
  • Froukje Mulder, orthopedagoog | kinder- en jeugdpsycholoog van de Commissie van Arrangeren en Toewijzing
  • Marijke Sinnema, secretaresse
     

Alle vier zijn zij ook lid van de Commissie van Advisering en Toewijzing.

Commissie van Advisering en Toewijzing (CAT)

De Commissie van Advisering en Toewijzing (CAT) beoordeelt aanvragen voor specialistische ondersteuning. De commissie kan toelaatbaarheidsverklaringen afgeven voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PrO).
 
De CAT bestaat uit de volgende functionarissen: