Praktijkonderwijs en LWOO

Praktijkonderwijs (PrO) is voor leerlingen die naar verwachting geen vmbo-diploma kunnen halen. Leerwegondersteuning (LWOO) is voor leerlingen die genoeg capaciteiten hebben om een vmbo-diploma te halen, maar hierbij extra ondersteuning nodig hebben, zoals hulp om de leerstof van het vmbo goed te kunnen volgen.

Praktijkonderwijs (PrO)

Praktijkonderwijs valt onder specialistische ondersteuning. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring van een onafhankelijke commissie nodig. Deze commissie beoordeelt de aanvraag aan de hand van landelijke criteria.

Binnen ons samenwerkingsverband hebben we 4 scholen die praktijkonderwijs geven:

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)

LWOO is bedoeld voor vmbo-leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het behalen van hun diploma. Een deel van de scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs (vmbo) geven deze vorm van onderwijs. De school beslist of een kind in aanmerking komt voor LWOO. Per school kan de invulling van LWOO anders zijn. Soms regelt de school bijlessen of huiswerkbegeleiding en soms zijn er kleinere klassen voor LWOO-leerlingen. Dit staat in het schoolondersteuningsprofiel.