Snel naar

Passend thuisnabij onderwijs voor elke jongere

Passend en thuisnabij onderwijs voor elke jongere die extra ondersteuning nodig heeft: daar gaan we voor. Om dit te realiseren werken de scholen in onze regio samen binnen een samenwerkingsverband. En met ouders, gemeenten, jeugdzorg en andere partners.

SWV VO 22.03 is het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs in de regio Meppel, Hoogeveen en Steenwijk. Bij ons samenwerkingsverband horen 9 besturen en 23 scholen. Samen hebben we de verantwoordelijkheid om een passende onderwijsplek te bieden aan bijna 10.000 leerlingen.

Uitgelicht

Foto kinderen lopend over schoolplein

Nieuws

Regelmatig delen we nieuwsberichten en een nieuwsbrief. Zo houden we je op de hoogte over ontwikkelingen.

Ouder- en jeugdsteunpunt

Ouders en jeugdigen kunnen bij het ouder- en jeugdsteunpunt terecht als zij vragen hebben over passend onderwijs.

Contactpersonen passend onderwijs

Elke school heeft een contactpersoon passend onderwijs. Deze is het aanspreekpunt voor ouders en scholen.

Agenda

Bekijk de agenda hier.