Scholen en besturen

Ons samenwerkingsverband bestaat uit de volgende scholen en besturen:

Meppel

Stichting en bestuurder Scholen
Stichting Voortgezet Onderwijs Meppel en omstreken
De heer P.A. (Peter) de Visser
Stad & Esch (vmbo, tl, havo, atheneum, vwo+/gymnasium, pro, vrijeschool leerroute)
Eigen weg (extra ondersteuning op maat: vmbo basis/kader/tl en onderbouw havo)
CSG Dingstede (mavo, havo, vwo)
Stichting gereformeerd Voortgezet Onderwijs Oost Nederland
De heer T. (Ton) Sebens
Greijdanus College Meppel
(vmbo, havo, vwo)
Stichting Drenthe College Terra
Mevrouw E.G. (Erna) Daling
DC Terra Meppel (vmbo-groen, tl)
Stichting Promes
De heer N. (Niels) Strolenberg
Mackayschool (vso voor zeer moeilijk lerende kinderen)

Hoogeveen

Stichting en bestuurder Scholen
Stichting Roelof van Echten College
De heer A. (Albert) Weishaupt     
Roelof van Echten College
(vmbo, mavo, havo, atheneum, gymnasium, pro, 10-14, ihvE (havo vwo met extra begeleiding), ISK)
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen
De heer A.J. (Dries) Koster 
RSG Wolfsbos
(vmbo, mavo, havo, vwo, pro, ISK)
Stichting RENN4
De heer J. (Jeep) Jonker             
De Atlas (vso: vmbo bb/ kb/ tl; staatsexamen)
De Windroos (vso voor zeer moeilijk lerende kinderen)

Steenwijk

Stichting en bestuurder Scholen
SIMANT

De heer M.O. (Mark) Vrolijk

RSG Tromp Meesters Lijsterbesstraat (mavo, havo, vwo)
RSG Tromp Meesters Stationstraat (vmbo-plus extra ondersteuning op maat, pro)
SG Eekeringe (vmbo)

Elke VO- en VSO-school heeft een contactpersoon passend onderwijs. Deze is het aanspreekpunt voor ouders en voor het samenwerkingsverband.

De schoolondersteuningsprofielen (SOP’s) van de scholen vind je op deze pagina.