Contactpersonen passend onderwijs

Elke VO- en VSO-school heeft een contactpersoon passend onderwijs. Deze is het aanspreekpunt voor ouders en voor het samenwerkingsverband.

De contactpersonen passend onderwijs komen in beeld zodra een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Ze organiseren een overleg met de ouders, deskundigen en waar mogelijk de leerling zelf. Ook kunnen zij een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring indienen bij de Commissie voor Advisering en Toelaatbaarheidsverklaringen (CAT).

Overzicht contactpersonen

Meppel

Stad & Esch Lyceum Wijnie Lalkens
w.lalkens@vomeo.nl
Stad & Esch Diever Wijnie Lalkens
w.lalkens@vomeo.nl
Stad & Esch Beroepencollege Wijnie Lalkens
w.lalkens@vomeo.nl
Stad & Esch Praktijkschool Janette Kroezen
a.j.kroezen@vomeo.nl
Stad & Esch Eigen weg Janette Kroezen
a.j.kroezen@vomeo.nl
Stad & Esch Trajectklas Karla Bolks
k.bolks@vomeo.nl
Dingstede Femke Moonen

Greijdanus Annemarie Schutte
j.m.schutte@greijdanus.nl
Terra Welmoed van der Veen

Mackayschool Astrid Donders-Ketelaars

Hoogeveen

Roelof van Echten Els van Grunsven
e.vangrunsven@rvec.nl
Wolfsbos Marianne Jonkman

Renn4 De Windroos Corine Drop

Renn4 De Atlas Janita Fraanje

Steenwijk

Tromp Meesters Tineke Soldaat
t.soldaat@rsgtrompmeesters.nl
Tromp Meesters Praktijkschool Ludo Brennen

VMBO PLUS Guido Baks

PRO PLUS Guido Baks

’t Tij Rinda Verheij

Eekeringe Agnes Tiesnitsch

Werkgroep contactpersonen passend onderwijs

De contactpersonen passend onderwijs vormen samen met de directeur van het samenwerkingsverband een werkgroep. De werkgroep komt 4 tot 5 keer per schooljaar bij elkaar. De data zijn te vinden in de agenda.