Verwijzing naar het VSO

Sommige leerlingen hebben specialistische ondersteuning nodig bij het volgen van onderwijs. Dit kan een vorm van speciaal voortgezet onderwijs zijn, zoals in onze regio wordt geboden op een aantal scholen. Leerlingen met sociaal-emotionele of gedragsproblematiek kunnen een zwaar ondersteuningsarrangement krijgen binnen Eigen Weg in Meppel, VMBO-PLUS en PRO-PLUS in Steenwijk. De scholen staan in het kader onderaan deze pagina.

Tip: lees ook de pagina Zo werkt passend onderwijs.

Als blijkt dat het voortgezet speciaal onderwijs het best passend is

Leerlingen die in groep 8 zitten

Zit de leerling in groep 8 van de basisschool en lijkt een school voor voortgezet speciaal onderwijs de beste optie te zijn? Bijvoorbeeld omdat de leerling op de basisschool al veel extra ondersteuning krijgt? Dan zal de basisschool dit bespreken met de ouders/verzorgers (schooladvies). Vervolgens kunnen de ouders/verzorgers hun kind zelf aanmelden op een VSO-school. Deze school vraagt vervolgens een toelaatbaarheidsverklaring aan.

Leerlingen die al naar de middelbare school gaan

Gaat de leerling al naar een reguliere VO-school maar heeft de leerling meer ondersteuning nodig dan de school geboden heeft en nog kan bieden? Dan is de school verantwoordelijk voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring.

Stappen voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) gaat volgens een aantal stappen. Deze zijn hieronder beschreven. Ze zijn ook terug te vinden in dit handige stroomschema.

De school vult het aanvraagformulier TLV in. De aanvraag wordt gedeeld met ouders en met leerlingen ouder dan 16 jaar, waarbij er wordt gevraagd om hun visie op de aanvraag te weer te geven. Er zijn ook andere documenten nodig: het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), voortgangsverslagen en eventueel andere relevante documenten.

Als het aanvraagformulier en de bijbehorende documenten compleet zijn, dient de school deze in via Grippa, een beveiligd digitaal systeem. Zo komt de aanvraag terecht bij de Commissie van Advisering en Toewijzing van het samenwerkingsverband.

De Commissie van Advisering en Toewijzing (CAT) is een deskundige commissie die aanvragen voor toelaatbaarheidsverklaringen behandelt. De commissie komt ongeveer 12 keer per jaar bij elkaar volgens een vast vergaderrooster. Aanvragen moeten uiterlijk 10 dagen voor een vergadering ingediend zijn.

Als blijkt dat de benodigde informatie voor het beoordelen van de aanvraag niet compleet is, neemt de CAT contact op met de school om de ontbrekende documenten op te vragen. De commissie heeft vanaf het moment dat het dossier volledig is maximaal 10 weken de tijd om de aanvraag te beoordelen.

De CAT geeft een advies na het beoordelen van een aanvraag. De directeur van het samenwerkingsverband besluit vervolgens of de toelaatbaarheidsverklaring wordt toegekend op basis van de gegeven deskundigenadviezen van de CAT.

In de week na het besluit wordt de toelaatbaarheidsverklaring in orde gemaakt. Ouders/verzorgers en de aanvragende school krijgen een brief (per post of e-mail) met de bevestiging. De school kan de toelaatbaarheidsverklaring downloaden via Grippa.

Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs in de regio

Onze regio heeft de volgende VSO-scholen:

Daarnaast zijn er twee reguliere VO-scholen waar leerlingen veel extra ondersteuning kunnen krijgen, vergelijkbaar met het aanbod op het voortgezet speciaal onderwijs. Dit zijn:

Ook hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring nodig, die wordt omgezet naar een arrangementsbudget.