Hoogbegaafdheid op de kaart

Nieuws
Meer- en hoogbegaafdheid is een van de speerpunten uit ons ondersteuningsplan. We hebben ook een landelijke subsidie ontvangen hiervoor. Inmiddels zijn we volop bezig met dit belangrijke thema en staat…

Nieuwe website

Nieuws
In oktober 2023 hebben we onze nieuwe website gelanceerd! Hiermee willen we ouders, scholen en partners nog beter informeren over hoe we samen werken aan passend onderwijs in deze regio.…