lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Extra ondersteuning

Onder extra ondersteuning verstaan we alle vormen van onderwijsondersteuning die de basisondersteuning overstijgen. Leerlingen voor wie de basisondersteuning niet voldoende is, komen in aanmerking voor extra ondersteuning. Dit kan in de vorm van voorzieningen binnen de eigen school, bovenschoolse voorzieningen in het samenwerkingsverband, het VSO of de geïndiceerde jeugdhulpverlening. Er zijn veel soorten onderwijsarrangementen en voorzieningen mogelijk, eventueel in combinatie met ondersteuning door instellingen voor jeugdhulp.
Elk bestuur heeft een Commissie Arrangeren die beoordeelt of extra ondersteuning noodzakelijk is.

Voor vragen met betrekking tot extra ondersteuning kunt u terecht bij de contactpersonen van het Samenwerkingsverband.

De procedure voor het aanvragen van extra ondersteuning is in bijgaand document vermeld.