lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Basisondersteuning

De samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs worden verantwoordelijk voor de toekenning en bekostiging van ondersteuning aan kinderen met een extra onderwijsbehoefte. Die ondersteuning kan lichter of zwaarder zijn.
De basisondersteuning wordt niet vergoed uit het budget voor extra ondersteuning waarover het SWV zal gaan beschikken. Maar wat verstaan we precies onder die “basisondersteuning”? Als we het over basisondersteuning hebben, dan hebben we het over alle zorg die de school normaal gesproken eigenlijk altijd al verstrekt. Die zorg is gericht op preventie en op licht ingrijpen. Die zorg is planmatig en voldoet aan kwaliteitseisen die wij vooraf zijn overeengekomen.

Onderstaande basisondersteuning is aanwezig binnen alle scholen van het SWV 22.03:

 • Dyslexie programma
 • Dyscalculie programma
 • Hoogbegaafdheid- of andere vorm van plus programma
 • Sociaal-emotioneel programma als Equip, Rots & Water, Leefstijl
 • Remedial Teaching
 • Speciale (zorg)klassen of zorg- of opvanglokaal
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Faalangst Reductietraining
 • Schoolcounseling of Schoolmaatschappelijk werk
 • Rebound
 • Orthopedagoog
 • Begeleiding op gedragsondersteuning