lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Informatiemateriaal

Informatie over Passend Onderwijs, specifieke gericht op ouders, is te vinden op www.steunpuntpassendonderwijs.nl

Bijgaande informatiegids voor ouders kunt u op die website downloaden, maar ook rechtstreeks vanaf deze site.

Beknopte basisinformatie is te vinden in het informatieblad Passend Onderwijs voor ouders en kinderen

Uitgebreide informatie over Passend Onderwijs is te vinden op de website Passend Onderwijs.

Specifieke zaken met betrekking tot plaatsing en toelating van leerlingen zijn te vinden op een ander deel van de website Passend Onderwijs

 

Overige links

www.50tienregsvr.nl
5010 is het informatiepunt waar ouders met vragen over onderwijs terechtkunnen.

www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl
Het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs biedt ondersteuning bij en advies over de medezeggenschap binnen passend onderwijs aan medezeggenschapsraden, personeelsleden en ouders en leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.

www.netwerkouderinitiatieven.nl
Het Netwerk Ouderinitiatieven werkt aan het in kaart brengen van alle binnen Nederland werkzame ouderinitiatieven op het gebied van passend onderwijs.

www.geschillenpassendonderwijs.nl
Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt dat georganiseerd volgens de regels van het samenwerkingsverband. Vaak gaat dat in goed overleg. Soms hebben betrokkenen verschillende inzichten over wat er moet gebeuren. Deze site helpt u om verschillende belangen goed te hanteren en geschillen goed op te lossen.

www.onderwijsgeschillen.nl
Onderwijsgeschillen bundelt de diverse geschillencommissies die op grond van de wet en/of de cao's verplicht zijn voor onderwijsinstellingen.

www.onderwijsconsulenten.nl
Onderwijsconsulenten adviseren ouders/verzorgers en begeleiden ze bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis.

www.balansdigitaal.nl
Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS.

www.bartimeus.nl
Bartiméus ondersteunt jongeren en ouderen met een visuele beperking op het gebied van wonen, leren, werken en dagelijks leven.

www.cg-raad.nl
De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad) is de koepel van organisaties van mensen met een chronische ziekte of een handicap.

www.autismesteunpunt.nl
Bij het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant kunnen ouders en medewerkers van scholen terecht met vragen over onderwijs aan leerlingen met autisme.

www.steunpuntadhd.nl
Op de website van het Steunpunt ADHD vinden ouders en leraren informatie over ADHD en ADD