lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Organisatie

Het Samenwerkingsverband wordt gevormd door de gezamenlijke besturen van het Voortgezet Onderwijs en voor Voortgezet Speciaal Onderwijs.
Het Ministerie van Onderwijs heeft bepaald welke gemeenten bij ons Samenwerkingsverband horen.
De besturen vormen gezamenlijk het Algemeen Bestuur. Uit het Algemeen Bestuur is een Dagelijks Bestuur benoemd.
De dagelijkse leiding van het Samenwerkingsverband ligt bij de directeur.
Alle besturen van de VO-scholen hebben een Commissie Arrangeren. Deze commissie beoordeelt of een leerling kan worden toegelaten tot het VSO.
De toelaatbaarheidsverklaring wordt uiteindelijk afgegeve door de Commissie Toewijzing van het SWV.
Het samenwerkingsverband laat zich ondersteunen door een secretaresse/administratief medewerker.