lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


 

Directeur

De directeur van de Stichting Samenwerkingsverband VO 22.03 is belast met dagelijkse aansturing van het samenwerkingsverband, de voorbereiding en uitvoering van het beleid, is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het budgetbeheer, het organiseren van de werkorganisatie en het leidinggeven daaraan. Tenzij bestuurlijke vertegenwoordiging noodzakelijk is, is de directeur de externe vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband in overleggen met gemeenten, schoolbesturen, andere samenwerkingsverbanden, et cetera.
De bevoegdheden van de directeur zijn geregeld in het managementstatuut. De directeur legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur.
Erik Van de Waeter is in deze functie aangesteld. Zijn emailadres is evandewaeter@vo2203.nl