lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


 

Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband wordt gevormd door 12 vertegenwoordigers van de deelnemende besturen.
De vier eerstgenoemde personen vormen gezamenlijk het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband en zijn conform de statuten geen lid van het Algemeen Bestuur.

Stichting Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe
De heer P.A. (Peter) de Visser (voorzitter dagelijks bestuur)

 
Stichting Roelof van Echten
De heer dr.ir. A. (Albert) Weishaupt (penningmeester dagelijks bestuur)
 
Stichting Gereformeerd Voortgezet Onderwijs Oost Nederland
De heer T. (Ton) Sebens (secretaris dagelijks bestuur)
 
Stichting Promes (VSO)
De heer W. (Wim) van Selling (namens het VSO lid van het dagelijks bestuur)
 
Stichting Voortgezet onderwijs Steenwijkerland-Weststellingwerf
De heer F. (Fokke) Rosier
 
Stichting RENN4 (VSO)
De heer drs. L. (Leendert) de Boom (namens het VSO lid van het dagelijks bestuur)
 

Vereniging PC Voortgezet Onderwijs Meppel
De heer Y.  (Yzaäk) Jacobi

 
Stichting Openbaar VO Hoogeveen (STOVOH)     
Mevrouw I. (Ilse) Top
 
Stichting AOC Terra
Mevrouw A.A. (Astrid) Berendsen
 
Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle (deelnemer)
De heer J. (Joan) Bosma (lid dagelijks bestuur)
 
Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen te Groningen (deelnemer)
De heer drs. L. (Leendert) de Boom is door het Poortje gemachtigd

Stichting Christelijk Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor de NOP e.o. (deelnemer)
De heer A. (Aart) Reussing
Het door het bestuur vastgestelde en door de accountant goedgekeurde  jaarverslag van 2017 kunt u hier downloaden.