lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


 

Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband wordt gevormd door 9 vertegenwoordigers van de deelnemende besturen en 2 deelnemers van vertegenwoordigende scholen.
De functie van de leden van het dagelijks bestuur is toegevoegd.  Deze leden zijn conform de statuten geen lid van het Algemeen Bestuur.

Stichting Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe
De heer P.A. (Peter) de Visser

 
Stichting Roelof van Echten
De heer dr.ir. A. (Albert) Weishaupt 
 
Stichting Gereformeerd Voortgezet Onderwijs Oost Nederland
De heer T. (Ton) Sebens (voorzitter dagelijks bestuur)
 
Stichting Promes (VSO)
De heer N. (Niels) Strolenberg (namens het VSO lid van het dagelijks bestuur)
 
Stichting Voortgezet onderwijs Steenwijkerland-Weststellingwerf
De heer B. (Ben) Lubberdink (secretaris dagelijks bestuur)
 
Stichting RENN4 (VSO)
De heer  J. (Jeep) Jonker
 

Vereniging PC Voortgezet Onderwijs Meppel
De heerP.  (Peter) de Visser (penningmeester dagelijks bestuur)

 
Stichting Openbaar VO Hoogeveen (STOVOH)     
De heer D. (Dries) Koster
 
Stichting AOC Terra
Mevrouw E.G. (Erna) Daling
 
Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle (deelnemer)
De heer J. (Joan) Bosma (lid dagelijks bestuur)
 
Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen te Groningen (deelnemer)
De heer J. (Jeep) Jonker is door het Poortje gemachtigd

Stichting Christelijk Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor de NOP e.o. (deelnemer)
De heer A. (Aart) Reussing
 
Het door het bestuur vastgestelde en door de accountant goedgekeurde  jaarverslag van 2020 kunt u  hier downloaden. De goedgekeurde meerjarenbegroting 2021-2025, gebaseerd op het vastgestelde financiele beleid kunt u hier downloaden.