Elke leerling een passende onderwijsplek

Elke leerling een passende onderwijsplek

Elke leerling een passende onderwijsplek

> Home > Home
lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Welkom

Passend Onderwijs moet ervoor zorgen dat leerlingen zo goed mogelijk op hun plek  komen te zitten in het basisonderwijs en, daarna, ook in het voortgezet onderwijs. In verschillende regio’s werken scholen voor voortgezet onderwijs samen om aan alle leerlingen die beste onderwijsplek te kunnen geven. Daarbij kijken de scholen het liefst naar wat de leerling kán in plaats van wat hij níet zou kunnen. De samenwerkende scholen in een regio vormen met elkaar een samenwerkingsverband.

Het samenwerkingsverband passend onderwijs VO 22.03 (regio Meppel/Hoogeveen/Steenwijk) heeft zich duidelijk
uitgesproken: het wil onderwijs bieden aan iedere leerling, en dat onderwijs moet passen bij wat de leerling wil en
bij wat de leerling kan. Binnen het gewone voortgezet onderwijs en, als dat nodig is ook in het voortgezet speciaal
onderwijs, bieden de scholen daarom onderwijs aan waarin veel gedifferentieerd wordt. In zo’n vorm van onderwijs
kan elke leerling aan zijn trekken komen en al zijn mogelijkheden leren benutten.

Op deze website vindt u alle informatie over samenwerkingsverband VO 22.03. Blijft u nog  met vragen zitten, dan
kunt u terecht bij onze contactpersonen Passend Onderwijs.