lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Schoolondersteuningsprofiel

Alle scholen binnen het SWV 22.03 hebben een eigen ondersteuningsprofiel (SOP). Met dat schoolondersteuningsprofiel wordt in kaart gebracht hoe een leerling op dít moment wordt ondersteund en welke ontwikkeling er richting de toekomst mogelijk is. Verder geeft de school in het SOP aan welke basisondersteuning de school kan bieden en welke gespecialiseerde ondersteuning, eventueel met hulp van derden. In het SOP zijn ook de afspraken vastgelegd over de inzet van medewerkers bij de begeleiding, en over de deskundigheidsbevordering van deze medewerkers.
De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen kunt u downloaden bij het onderdeel Contactpersonen Passend Onderwijs  op deze website.