> > Nieuws
lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Persbericht OOGO.

Samen op weg naar Passend Onderwijs.

Op maandag 17 februari hebben de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland en de schoolbesturen van basis- en voortgezet onderwijs de overeenkomst OOGO Passend Onderwijs getekend. De samenwerking tussen de gemeenten en de scholen gaat over de ondersteuning op scholen en de voorzieningen in het speciaal onderwijs.
Op 1 augustus 2014 treedt de wetgeving met betrekking tot Passend Onderwijs in werking.

Passend Onderwijs
Door deze wettelijke maatregel krijgen leerlingen in het basis en voortgezet onderwijs ondersteuning zo veel mogelijk binnen de reguliere school. Scholen zijn verantwoordelijk om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Zij bieden ondersteuning zelf aan of schakelen speciale deskundigen hiervoor in. De gemeenten helpen de scholen hierbij. Alle gemeenten hebben te maken met de transitie jeugdzorg. Vanaf 1 januari 2015 zijn zij verantwoordelijk voor de jeugdzorg.

OOGO
Met de ondertekening van de overeenkomst is het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) officieel vastgesteld. Doel van het OOGO is om tot een goede afstemming en aansluiting te komen tussen jeugdzorg  en onderwijs.

Kind centraal
Aangezien onderwijs en jeugdzorg gaan over dezelfde kinderen en jongeren, is samenwerking noodzakelijk om de best passende begeleiding voor hen te kunnen organiseren, zowel binnen als buiten de school. In het organiseren van onderwijs en jeugdzorg willen de samenwerkende scholen en gemeenten uitgaan van wat in het belang is van de leerlingen. Niet de organisatie is leidend, maar het kind dat onderwijs en begeleiding nodig heeft.
Daar hebben de samenwerkende partners in de samenwerkingsverbanden en de gemeenten nu voor getekend.